1945 -1968

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Sliedrecht

Op 15 april 1945 schrijft een aantal bezwaarde broeders en zusters de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. De oorlog is dan nog net niet ten einde. In de brief deelt men mede dat zij zich, gezien het feit dat de kerkenraad zich stelt onder de besluiten der Generale Synode, zich onttrekken aan haar ambtelijk toezicht. Zij vormen de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk van Sliedrecht en stellen geen prijs meer op ambtelijke bearbeiding. In feite hebben zij daarmee gebroken met de Gereformeerde kerken. Het betreffen ongeveer 90 belijdende en 105 doopleden. Na de bevrijding wordt het „normale‟ kerkelijke leven weer hervat. Diepe wonden zijn er geslagen in de kerkelijke gemeenschap. Gezinnen waar geliefden niet meer terugkeren en families, die kerkelijk lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Een trieste balans.

Kandidaat H.C. Overeem wordt de eerste predikant van de Vrijgemaakte Kerk te Sliedrecht. Hij wordt bevestigd op 7 november 1946. In de periode van ds. Overeem wordt op diverse plaatsen gekerkt. o.a. in de Schuttershof aan het Drijberplein 9 (dit gebouw uit 1937 heet zo, omdat daar een schietruimte werd ingericht voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm), in de kantine van de werf van de Klop en in het gebouw van de Vrijzinnigen. In 1953 wordt het nieuwe kerkgebouw Kerkbuurt 113 (bereikbaar via de Jan Steenstraat) in gebruik genomen. Dat gebouw doet uiteindelijk ruim 40 jaar dienst als kerkgebouw. In juni 1951 vertrekt ds. Overeem naar Heemse.

U kunt het zich misschien voorstellen, maar tot dan is de Statenvertaling uit 1637 de enige vertaling die gebruikt wordt. De vertaling van NBG51 (in de volksmond de Nieuwe Vertaling genoemd) komt pas in 1951 klaar. Aan deze vertaling is heel lang gewerkt. Het Nieuwe Testament is al in 1938 klaar. In sommige gezinnen wordt thuis al heel lang het Nieuwe Testament in de Nieuwe Vertaling gelezen, maar anderen blijven bij de Statenvertaling.

Kandidaat Z.G. van Oene doet op 19 april 1953 intrede. Ds. Van Oene dient de gemeente tot mei 1958 en vertrekt 1 juni 1958 naar Zwolle. Daar zal hij predikant blijven tot zijn emeritaat in 1990. Vervolgens wordt kandidaat E. Zwarteveen op 11 oktober 1959 bevestigd. In de periode van ds. Zwarteveen gebeurt er iets opmerkelijks met de gemeente van de Eben Haëzerkerk aan de Middeldiepstraat. Dit kerkgebouw is in 1926 gebouwd voor de in 1922 gestichte Gereformeerde Gemeente. De eerste predikant daar is ds. J. Overduin, die van Werkendam komt. Hij wordt bevestigd door zijn broer ds. D.C. Overduin uit Giessendam. In 1930 komen de broeders Overduin in conflict met “de landelijke leiding” van de Gereformeerde Gemeenten. Zij vormen in die tijd de Gereformeerden Gemeenten in Hersteld Verband met gemeenten in Giessendam, Sliedrecht, Werkendam, Rotterdam en Kralingse Veer. Als ds. J. Overduin met emeritaat gaat (1957) ontstaat er een roerige periode. Hij is goed bevriend met ds. Van Oene en raadt zijn gemeente aan zich aan te sluiten bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Enkele gezinnen sluiten zich inderdaad aan. Het overgrote deel is voor aansluiting bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en dat gebeurt 6 januari 1962. Dat verklaart, dat er twee Christelijke Gereformeerde Kerken in Sliedrecht zijn. Ds. Zwarteveen vertrekt 26 november 1966 naar Voorthuizen. Dan breekt er een broedertwist uit in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.