Activiteiten

Alphacursus

Binnen onze gemeente worden regelmatig Alpha-cursussen gegeven. In de Alpha-cursus wordt op een eenvoudige manier over het geloof gesproken. De cursus is voor iedereen en bedoeld als kennismaking of hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof. De Alpha-cursus is rond 1990 ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels wordt deze cursus in duizenden kerken en gemeenten in meer dan 70 landen georganiseerd. Al meer dan 1,5 miljoen mensen hebben de cursus gevolgd. Voor meer informatie over de Alpha-cursus in onze gemeente kunt u contact opnemen met Erik Buijserd.

Bijbelkringen

Samen met medegemeenteleden wordt er op een Bijbelkring uit de Bijbel gelezen. Vervolgens wordt hier samen over doorgepraat. Zo gaat de Bijbel steeds meer voor ons leven en ontdekken we dat zij relevant is voor het dagelijks leven. Een boekje met meer informatie over een Bijbelboek of speciaal thema is een goed hulpmiddel voor het gesprek. Op een Bijbelkring bidden de leden ook met en voor elkaar en leven ze met elkaar mee. Via kringen leren gemeenteleden elkaar ook beter kennen.

Creatief voor een ander

Zelfgemaakte lapjesdekens, truien, sokken en katoenen zwachtels, vinden gretig aftrek in Roemenië. We geven onze spullen meestal aan Stichting Inimile/Stichting ORA, een interkerkelijke organisatie voor Oost Europa. De opbrengst van eigen verkopen en dergelijke zijn bestemd voor een jaarlijks vast te stellen doel. De gemaakte spullen kunnen in de kerk worden afgegeven of thuis worden gebracht.

Gebedskringen

Om de drie weken komt de gebedsgroep op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 bij elkaar in de kerk. Naast bidden is er ruimte om dat wat ons persoonlijk bezighoudt met elkaar te delen. Als inleiding wordt een Psalm gelezen. Daarna bidden we met elkaar, aan de hand van hun gebedsbrief, voor de KopS-gemeenschap en voor onze eigen gemeente. Soms wordt er ook voorbede gevraagd. We sluiten de avond af door gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

Kookgroepen

De kookgroep is een groep mensen die, op voorstel van predikant of kerkenraad, maaltijden bereidt. Zo is er in het verleden bijvoorbeeld meerdere keren gekookt voor de Alpha-cursisten. Daarnaast komt het voor de dat de kookgroep maaltijden bereidt ten bate van een goed doel, bijvoorbeeld voor de Zending. Of de groep kookt, gewoon omdat het leuk is om als gemeenteleden met elkaar te genieten van een maaltijd.
Kookt u graag? Meldt u aan bij de kookgroep.

Leeskring

De leeskring ontmoet elkaar zo’n zeven keer per jaar op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De kringleden bespreken een door ieder gelezen boek. Zo zijn de volgende boeken door de tijd heen al besproken: De Thuiskomst, van Anna Enquist De Overgave, van Arthur Japin Oeroeg, van Hella Haasse Buigend Bamboe, van Carolijn Visser Het zwijgen van Maria Zachea, van Judith Koelemeijer Het Psalmenoproer, van Maarten ‘t Hart

Oud-papier-actie (OPA)

Eens per maand wordt in Sliedrecht door onze gemeenteleden oud papier opgehaald. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld onder de 'Thuisfrontcomité Sørin en Corine Joensen' en de kerk. Ophaalmoment: elke eerste donderdagavond van de maand.

Ontmoetingsochtend

Op elke tweede maandag van de maand is er een ontmoetingsochtend in de kerk voor allen die het leuk vinden om elkaar te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee. Wees welkom voor een luisterend oor, creativiteit, gezelligheid en ontmoeting.

Wijkkringen

Als Nederlands Gereformeerde Kerk in Sliedrecht hebben we ervoor gekozen om per wijk (geografisch ingedeeld) elke maand een bijeenkomst te houden waarvoor iedereen in die wijk wordt uitgenodigd. Er is veel ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, maar ook zal er ruimte zijn voor bespreking van een onderwerp en/of gebed. Het zijn geen Bijbelkringen met een inleiding en gedegen Bijbelstudie. De kringen zijn in principe open voor anderen die mee willen doen. De groepen zijn bij voorkeur niet groter dan ongeveer 15 personen. Voor jongeren tot ongeveer 25 jaar worden aparte kringen georganiseerd. Vanaf 25 jaar worden mensen geacht te kiezen voor de wijkkring waarin ze wonen. De datum en plaats van de kringbijeenkomst wordt met de kringleden afgesproken.