Jeugdwerk

Crèche

Elke zondagmorgen is er een crèche voor kinderen tot 4 jaar in een lokaal van de kerk.

Kindernevendiensten

Groep A

Tijdens de morgendienst voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool.

Groep B

Tijdens de morgendienst voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basisschool.

Kindermiddagdienst

Tijdens de middagdienst voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Catechisatie

Wekelijks is er catechisatie op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Voor belijdeniscatechisatie wordt een tijdstip afgesproken in overleg tussen de catechisanten en de predikant.

Clubs

Benjamin

Voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool, op zondag tijdens de middagdienst of avonddienst.

De Wegwijzer

Voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool, op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Bouwsteen

Voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool, op donderdag van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Fun & Salvation

Voor de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs en vrienden van die leeftijd. Eenmaal per twee weken op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Jeugdvereniging

Voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Zij komen één maal per twee weken bij elkaar op zondagavond na de kerkdienst.