Naam en Logo

Logo NGK Sliedrecht

"De Ontmoeting" is de naam voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Sliedrecht.

We hebben voor die naam gekozen omdat het tot uitdrukking brengt dat wij elkaar en anderen willen ontmoeten rondom onze hemelse Vader.

Het logo toont drie handen.

De kleuren op de achtergrond doen denken aan het vuur van de Geest.

Twee handen reiken omhoog naar God. De hand die het langst is doet denken aan de langste ervaring van de ouderen. De hand die korter is doet denken aan de jongeren.De jongeren volgen hetzelfde spoor van de ouderen maar dan in hun eigen kleur.

De derde hand volgt omgekeerd dezelfde beweging. Deze toont het proces van iemand die van buiten komt. Het begint met belangstelling voor wat die kerkmensen nu toch beweegt. Als het goed is zal deze hand later zelfstandig dezelfde richting tot God kiezen.

Onderaan het logo is iets te zien van een stromende beweging. Wij zijn een gemeente in beweging. Die beweging ontstaat door een grote openheid naar alles wat er te leren valt uit Gods Woord. Gods Woord is een woord voor onze tijd en zet ons aan tot verandering. Vanuit dat Woord spreken we met elkaar over de plaats van de kinderen in de eredienst. We stimuleren vernieuwing in de liturgische vormgeving. We willen graag dat ieder zijn/haar gaven inzet voor de gemeente. We weten dat God een levende God is en we staan open voor zijn wonderbaarlijke leiding. Zo worden er cursussen gegeven en vinden Bijbelstudies plaats. Het gebed wordt gestimuleerd als één van de belangrijkste pijlers van ons gemeenteleven.