Organisatie

Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, zes wijkouderlingen, een jeugdouderling en vier wijkdiakenen. De preses is de voorzitter van de kerkenraad.

Jeugdconsulenten

Ter ondersteuning van de jeugdouderling is een aantal jeugdconsulenten actief. Hun doelgroep is de jeugd vanaf 14 jaar.

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer ondersteunt de kerkenraad in het beheer van de onroerende zaken, inventarissen en financiƫn.

Scribaat

De scriba is aangesteld voor de voortgang van bestuurlijke activiteiten en de afhandeling van administratieve zaken ter ondersteuning van de kerkenraad.

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de gemeente.

Koster

De koster draagt zorg voor het dagelijks beheer van het kerkgebouw.